Služby

Servis čerpacích stanic PHM (dle ČSN 75 3415, ČSN 65 0202):
• vizuální kontroly nádrží
• těsnostní zkoušky nádrží
• ultrazvukové měření stěn nádrží
• čištění nádrží od ropných produktů
• opravy nádrží a rozvodných potrubí
• montáž a servis signalizace proti přeplnění nádrží
• kontroly technologických zařízení nádrží a neprůbojných pojistek

Servis jímek a odlučovačů (dle ČSN 75 0905 a zákona 254/2001 Sb.):
• vodotěsnosti jímek
• vizuální kontroly jímek
• servisní zajištění jímek
• čištění betonových jímek, odlučovačů ropných látek a lapáků nečistot
• zajištění odběrů vzorků vypouštěných vod a jejich analýza
  v akreditované laboratoři

Sanační práce:
• sanační práce ropných úložišť
• zajištění monitoringu ropných úložišť
• likvidace vadných nebo odstavených nádrží
• demolice, demontáž a likvidace olejových skladů a kotelen
• mobilní zařízení na dělení ocelových prvků:
   - řezání pilou za studena
   - stříhání materiálu
   - řezání vodním paprskem

Likvidace a přeprava nebezpečných odpadů (dle zákona 185/2001 Sb.):
• sběr tekutých nebezpečných odpadů na bázi ropných látek a jejich přeprava
  ke zpracování či odstranění
• přeprava tekutých nebezpečných odpadů cisternovým vozidlem v ADR
• zabezpečení havarijní pohotovosti pro subjekty se zvýšeným rizikem havárie
  (znečištění spodních a povrchových vod) ve smyslu zákona o vodách
• Servis čerpacích stanic PHM
• Sběr a likvidace nebezpečných odpadů
• Sanační a ekologické práce

Copyright © 2015  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@assord-eko.cz